Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu
Szukaj w tym dziale:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu    i służb sanitarnych, dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - "koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie przedstawicieli podmiotów nadzorowanych oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,

wprowadzono ograniczenie możliwości osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Tomyślu prosimy o kontakt z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej:

– telefoniczny pod numerem: 61 4423435.

- pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej

(e-mail: piwnowytomysl@wiw.poznan.pl),

- lub pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami w urnie udostępnionej przy wejściu do Inspektoratu stolik przy

drzwiach zewnętrznych do klatki schodowej.

Wprowadzono także zakaz wstępu do urzędu dla firm kurierskich – obowiązuje kontakt telefoniczny w celu ustalenia odbioru przesyłki oraz konieczność

pozostawiania przesyłek w punkcie przyjęcia – stolik z urną przy wejściu do Inspektoratu.

 

Prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania.

Janusz Kalemba

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu

Tel. 601 235 050

 

A S F

 

ROZPORZĄDZENIE NR 25/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 września 2020 r.

 

MAPA stref

 

strefa niebieska obszar zagrożenia

strefa żółta obszar ochronny

przewodnik strefy

 

Inspekcja Wet. N.Tomyśl wytyczne stref ASF

strefa niebieska obszar zagrożenia to:

gm. Zbąszyń,
część gm. Nowy Tomyśl ( na zachód od drogi nr 305)
część gm. Miedzichowo ( na południe od drogi nr 92 i na zachód od drogi nr 305)

 

Wniosek- przemieszczenie świń

 

20.04.2021 r. WYMOGI BIOASEKURACJI

UWAGA ! ASF    Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacja wymagania, nowe oznaczenia obszaru ASF

 

Na obszarze zagrożenia, obszarze objetym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym nakazuje się utrzymanie świń w gospodarstwie, w którym wdrożono program monitorowania i zwalcznia gryzoni.
 

wzór dokumentu: Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta

przykład wypełnienia dokumentu: Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta
 

 

A S F

afrykański pomór świń

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)   powiat Nowy Tomyśl

 

aktualne granice stref dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii /tutaj/

 

 

ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów – pozyskanych od świń i dzików.

 

Afrykański pomór świń (ASF) Objawy kliniczne. Aktualna sytuacja w Polsce oraz w innych krajach UE.

 

Sytuacja w Polsce, w tym wyznaczone obszary oraz obowiązujące ograniczenia, zakazy i nakazy.

Główny Inspektorat Weterynarii: aktualne informacje o ASF

Wojewódzi Inspektorat Weterynarii w Poznaniu: aktualne informacje o ASF

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

(wybrane zagadnienia)

U W A G A !

Z myślą o osobach utrzymujących drób w sposób przyzagrodowy oraz wymogami   § 1 ust. 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722), przygotowano druk Informacji z codziennych przeglądów stad drobiu”, który zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu. Dokument ten obowiązuje na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacja z codziennych przeglądów stad drobiu

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).